Handige

routes

Op internet vind je veel handige rekentools en praktische informatie om je financiën goed te regelen. De Geldgids maakte een selectie van websites die de moeite waard zijn om te bezoeken.

TEKST KISTEN VAN LOON EN PRISCILLA VAN DER VOORT-BLOK

1.

PENSIOEN

Ongeveer vier maanden vóór de AOW-datum krijg je van de Sociale Verzekeringsbank papieren of (via MijnOverheid) digitale post dat je AOW kunt aanvragen. Dit kan onder meer online via Mijn SVB (inloggen met DigiD). Gegevens wijzigen kan daar ook. De informatie en rekentools op de site van de SVB en in Mijn SVB bieden inzicht in je AOW-rechten.


De AOW-leeftijd stijgt steeds verder. Op mijnpensioenoverzicht.nl kan iedereen zijn AOW-leeftijd uitrekenen. Ook is daar te zien hoeveel ouderdomspensioen je hebt opgebouwd en nog gaat opbouwen. De rekentool Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud geeft uitsluitsel of je van dat pensioen kunt rondkomen.


Pensioen kan minder worden door bijvoorbeeld een echtscheiding of veelvuldige wisseling van werkgever. Wie een analyse van zijn situatie wil, kan gebruikmaken van de Nibud-tool Geldplan Pensioen. Volgens de site van het Nibud kost het invullen ongeveer 15 minuten. Daarna krijg je een overzicht van aandachtspunten met suggesties.


Heb je geen flauw idee waar je moet beginnen als het om pensioen gaat? Gebruik dan de Pensioenstarter. Wie al weet hoe het ongeveer met zijn pensioen zit en specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld pensioenkeuzes (hoog-laagconstructies), kan de antwoorden mogelijk vinden op pensioenkijker.nl.

Verschillende instanties bieden handige informatie en rekenprogramma’s aan voor het regelen van (geld)zaken na een overlijden. Zo heeft de overheid een tool waarmee je inzicht krijgt in alle zaken die je moet regelen als je partner of ouder overlijdt.


Met de Uitvaartberekenaar van het Nibud is te zien hoeveel een uitvaart ongeveer kost. Met de Grafkostenmeter van uitvaartverzorger en -verzekeraar Monuta krijg je een indicatie van de grafkosten per gemeente.


Soms is het niet duidelijk of de overledene een levensverzekering op zijn leven had. Dit kun je dan laten uitzoeken via de site VanAtotZekerheid van het Verbond van Verzekeraars.


Closure neemt nabestaanden werk uit handen door alle lopende abonnementen en contracten op te zeggen of over te zetten op iemand anders naam. De gevraagde vergoeding is wel fors; zie onze Eerste indruk van Closure.


Heb je een erfenis ontvangen, dan kun je via een rekenhulp van de Belastingdienst eenvoudig nagaan of je erfbelasting moet betalen.

2.

OVERLIJDEN

3.

BUDGETTEREN

De maandelijkse uitgaven voor een auto, kind of extra gezinslid zijn te vinden bij het Nibud. Tips om de gezinsuitgaven in de hand te houden, krijg je van het Nibud via de tool Persoonlijk Budgetadvies. Hiermee is bijvoorbeeld uit te rekenen hoeveel je nodig hebt vanaf pensionering en op welke zaken je kunt bezuinigen.


Wie meer of minder wil gaan werken of de werkverdeling met zijn partner anders wil regelen, kan een inschatting maken van zijn toekomstige inkomen met de rekenhulp WerkZorgBerekenaar.


Op welke toeslagen en landelijke subsidies kun je aanspraak maken? Met het rekenprogramma Bereken uw recht van het Nibud is dat direct na te gaan.


Wie behoorlijk wat spaargeld heeft, kan met behulp van de tools Bufferberekenaar en Geldplan Sparen, aflossen of beleggen een inschatting maken van het bedrag dat hij kan gebruiken om te beleggen, zodat er nog genoeg spaargeld overblijft. De laatste rekenhulp geeft ook advies over de beste verdeling tussen diverse beleggings- en spaarvormen.

Op de overkoepelende website regelhulp.nl is goede informatie te vinden over Wmo- en Wlz-zorg, budgetbeheer (voor wie zijn geldzaken niet goed kan regelen), werk zoeken, juridisch advies en vrijwilligerswerk.


Wie elke maand moeilijk van zijn inkomen rondkomt, kan via de gemeente steun van een budgetcoach krijgen. Een op de drie gemeenten is aangesloten op het Startpunt Geldzaken. Zit je gemeente daar niet bij, kijk dan op de site van de gemeente zelf of bel het centrale doorkiesnummer 14, gevolgd door het netnummer. Het informatienummer van de Rijksoverheid is 1400.


Wil je weten welke belangrijke zaken in je woonomgeving spelen, bijvoorbeeld welke aanvragen voor bouw- of horecavergunningen of nieuwe bestemmingsplannen er zijn gedaan? Op overuwbuurt.overheid.nl kun je je aanmelden voor alerts per e-mail. Op omgevingsloket.nl is te zien wanneer een vergunning (bijvoorbeeld een bouwvergunning) nodig is.


De Lokale Lasten Calculator is handig voor het vergelijken van de gemeentelijke lasten van diverse gemeenten, bijvoorbeeld als je wilt verhuizen naar een andere woonplaats.


Losliggende stoeptegels of zwerfvuil kun je via Fixi melden aan de gemeente. Met de Fixi-app kun je ook een foto nemen met je smartphone en direct doorsturen. Vervolgens laat de app de status van de melding zien.

4.

GEMEENTE

5.

WONING

Wie op huizenjacht gaat, kan via energielabel.nl opzoeken welk voorlopig of definitief energielabel een woning heeft. Alleen het definitieve energielabel geeft een indruk van de maandelijkse energiekosten. Ontbreekt een definitief label bij de notariële overdracht van een huis of bij de aanvang van de huurovereenkomst, dan riskeert de verkoper of verhuurder een boete van maximaal €405.


Op de website wozwaardeloket.nl is na te gaan hoe hoog de WOZ-waarde van een woning is. Ook die van alle buren is te zien.


Wie zijn huis energiezuiniger wil maken, kan op verbeterjehuis.nl tips voor elk woningtype vinden. Op de site van Milieu Centraal zijn ook veel duurzame tips en adviezen te vinden, bijvoorbeeld over hoe je de energierekening voor je huis verlaagt zonder extra kosten.

Huurders vinden veel nuttige informatie op de website van de Woonbond. Bijvoorbeeld wanneer ze recht hebben op huurbevriezing of -verlaging en hoe ze dat kunnen bewerkstelligen.


Voor problemen met de verhuurder kun je de Huurcommissie raadplegen. Deze onpartijdige organisatie kan een uitspraak doen in een huurconflict. De huurder betaalt hiervoor in principe €25, de verhuurder €300. Krijgt de huurder gelijk, dan moet de verhuurder het klachtgeld aan de huurder vergoeden. Andersom geldt dit ook. Huurders kunnen op de site van de Huurcommissie eerst een Huurprijscheck doen.

6.

HUREN

7.

FRAUDE

Wie waarschijnlijk een phishingmail of een telefoontje van een oplichter heeft gehad, kan dat melden bij de Fraudehelpdesk. De Fraudehelpdesk kan dan andere consumenten waarschuwen. Ook kun je op haar site tips en informatie vinden hoe je misleiding herkent en je kennis testen. Ook is daar te zien welke valse e-mails momenteel de ronde doen.


Op Meld.nl van Centraal Meldpunt Nederland kun je eenvoudig melding maken van allerlei soorten fraude. Centraal Meldpunt Nederland is een onafhankelijke partij, waarbij je ook anoniem een melding kunt doen. Ben je slachtoffer geworden van fraude? Doe dan online aangifte bij de politie.


Identiteitsfraude (het opzettelijk misbruiken van bijvoorbeeld persoonsgegevens of identiteitspapieren met als doel om iemand op te lichten), kan je nog lang blijven achtervolgen. Op de website van de Rijksoverheid staan tips hoe je deze vorm van fraude voorkomt. Geef bijvoorbeeld nooit zomaar een identiteitsbewijs af, ook niet als een organisatie daarom vraagt. En dek bijvoorbeeld bij het kopiëren altijd het burgerservicenummer af.

Consumenten die tevergeefs een klacht hebben ingediend bij een bedrijf in Nederland, kunnen die daarna voorleggen aan een geschillencommissie. Voor geschillen op het gebied van telecommunicatie, energie, reizen, wonen en webwinkelen kun je in principe terecht bij De Geschillencommissie.


Wie gedoe heeft over een aankoop in een ander EU-land, kan gratis advies krijgen van het Europees Consumenten Centrum. Deze organisatie bemiddelt eventueel ook gratis.


Heb je een geschil met je zorgverzekeraar en kom je niet samen tot een oplossing, dan kun je naar de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Gaat de klacht om een ander financieel product of dienst? Meld dan binnen drie maanden de klacht bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).


Voor pensioen geldt een andere weg. Wie een klacht over de uitvoering van een pensioenreglement (bijvoorbeeld over de berekening van ouderdoms- of partnerpensioen) heeft, kan de zaak voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. Voor klachten over een uitvaart moet je zijn bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.


Voor problemen met de overheid (bijvoorbeeld met de Belastingdienst, het CBR, CJIB, DUO of de gemeente) kun je terecht bij de Nationale ombudsman. Deze instantie kan eventueel ook gratis bemiddelen.

8.

GESCHIL