Huis in de aangifte 2019 en 2020

Vanaf 2020 wordt de maximale hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd naar 37% in 2023. Toch zijn er ook huiseigenaren die de komende jaren aanzienlijk méér aftrek voor de eigen woning krijgen dan voorheen. Bekijk het hier voor je eigen situatie.

TEKST NELLEKE ROOKMAAKER

Mensen met een eigen huis zitten er in Nederland al decennia warmpjes bij. Zolang het niet gaat om een miljoenenvilla, wordt de woning belast tegen een veel lager tarief dan de rest van het vermogen. En de overheid betaalt ook nog een groot deel van de financiering.


Maar de afgelopen tien jaar is de regering die voorkeursbehandeling langzaam aan het loslaten. Vooral in 2019 en 2020 draait ze aan heel veel knoppen tegelijk die de belastingaftrek voor de eigen woning beïnvloeden. Zo wordt de Wet Hillen uit 2005, die regelt dat mensen met een (bijna) afgeloste hypotheek geen eigenwoningforfait hoeven te betalen, sinds januari 2019 afgebouwd. Daarnaast waren er opvallende aanpassingen in de inkomstenbelastingtarieven die je terugziet in de aftrek voor de eigen woning: een meevaller in je belastingtarief betekent een tegenvaller voor je aftrekposten, en andersom. De renteaftrek voor mensen met een hoog inkomen wordt al enkele jaren op een steeds lager pitje gezet. Wie een meer dan twee keer modaal inkomen heeft, kan de rente namelijk niet meer aftrekken tegen het inkomstenbelastingtarief, maar tegen een lager percentage en vanaf 2020 daalt dat veel rigoureuzer.


Er is ook goed nieuws: de belasting op het bezit van de woning, het eigenwoningforfait, daalt jaar op jaar. Zitten we er de komende twee jaar nog even warm bij? En als het afkoelt, hoeveel dan?

Wegwijzer

In de kranten en op tv is wel voorbijgekomen welke regels er wijzigen, maar bijna niemand overziet nog of dat voor zijn of haar eigen woning goed of slecht uitpakt bij de eerstvolgende belastingaanslagen. Wij leggen het uit en laten de consequenties zien.

  • Eerst vatten we de effecten in grote lijnen samen.
  • Daarna volgen vijf brandende vragen over de komende jaren en verrassende antwoorden.
  • Tot slot gaan we in op de eigen situatie. Je kunt ook direct daarnaartoe. Moet je in de komende twee aangiftes rekening houden met een stijging of daling van de aftrek voor de eigen woning? Daarbij houden we rekening met je inkomen, leeftijd, de WOZ-waarde, het rentetarief en de hoogte van je schuld. Zo zie je direct of je erop voor- of achteruit gaat.

DE GROTE LIJNEN

image

5 BRANDENDE VRAGEN

image

HOE WARM ZIT IK ER ZELF BIJ?

image