De grote lijnen

Voor de meeste mensen die niet verhuizen en geen nieuw rentetarief krijgen voor hun hypotheek, hakt de vermindering van de aftrekpost voor de eigen woning er bij de komende twee belastingaanslagen nog niet zo in. In grote lijnen zit het zo:

  • Mensen met een inkomen tot ruim €20.000 gaan er qua belastingvoordeel voor de eigen woning altijd op vooruit in zowel 2019 als 2020.
  • Iedereen met een huis zonder hypotheek gaat erop achteruit. Zij moeten in 2019 voor het eerst belasting gaan betalen voor de eigen woning. Het gaat niet meteen om schrikbarende bedragen.
  • In andere situaties hangt het sterk af van de omstandigheden of je erop voor- of achteruit gaat. Bij een lage rente zal de fluctuatie van de belastingaftrek de komende jaren meevallen. Een lage rente vlakt mee- en tegenvallers af. Bovendien heb je bij een lage rente veel meer kans op een meevaller dan bij een hoge rente.

Ergste scenario

En wat hangt er in het ergste geval boven je hoofd? Een eenvoudig handvat: bij een huis met een WOZ-waarde van €400.000 ga je er maximaal zo’n €500 op achteruit in de komende twee aangiftes. Maar alleen als de lening ongeveer net zo hoog is als de WOZ-waarde van de woning en je ook nog een fikse hypotheekrente betaalt. Bij een huis met een WOZ-waarde van €200.000 gaat het om de helft (€250) en bij een waarde van €800.000 om het dubbele (€1000).

Deze situatie doet zich met name voor in regio’s waar de huizenprijzen nog niet (helemaal) zijn hersteld sinds de crisis op de woningmarkt.

Let op: bij leningen binnen de familie wordt om fiscale redenen vaak een hogere rente gerekend. In dat geval kan de achteruitgang groter zijn.