Lijfrente uitkeren

13 gouden tips

Consumenten met een vooruitziende blik hebben ooit een lijfrente afgesloten voor hun oude dag en zo een aftrekpost gescoord bij de belastingaangifte. Op een gegeven moment komt het geld vrij. Wat kun je daarmee doen?

TEKST REINOUT VAN DER HEIJDEN

De spelregels

A WELKE AANBIEDER. Je mag kiezen voor een andere aanbieder dan waar je de lijfrente afsloot. B BELASTING. Een lijfrente levert voordeel op in het aankoopjaar en is belast in de uitkeringsjaren. C LOOPTIJD. Een lijfrente keert uit vanaf de AOW-datum en de uitkering duurt minimaal 5 jaar. D UITKERING. Kies je voor een tijdelijke lijfrente, dan geldt een maximumbedrag per jaar. E PREMIE ZVW. Over de lijfrente-uitkering betaal je 5,45% premie Zorgverzekeringswet (Zvw). F STARTDATUM. De uitkering start binnen 5 jaar na het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt.

A

WELKE AANBIEDER

Lijfrentepolissen hebben een opbouw- en een uitkeringsfase. Je hoeft het opgebouwde bedrag niet bij dezelfde aanbieder te laten uitkeren.

Kies de beste aanbieder.

Let op bij verhuizen naar het buitenland.

B

BELASTING

Lijfrente-uitkeringen worden belast als inkomen. Hieronder geven tips hoe je belasting kunt besparen in de uitkeringsfase.

Let op het belastingtarief in de uitkeringsjaren.

Schenk de lijfrente aan een studerend (klein)kind.

Minderjarige geven zonder belastingen voor de ouders.

C

LOOPTIJD

Een lijfrente keert uit vanaf de AOW-datum en de uitkering duurt minimaal 5 jaar.

Gebruik de lijfrente om eerder met pensioen te gaan.

Stem de lijfrente af op het pensioen van de werkgever.

D

UITKERING

Een tijdelijke lijfrente mag jaarlijks maximaal €22.089 uitkeren en een overbruggingslijfrente maximaal €63.288. Een oudregimepolis mag je ook in één keer laten uitkeren, zonder maximum.

Gebruik verschillende lijfrentes naast elkaar.

Laat de oudregimepolis in 1 keer uitkeren.

E

PREMIE ZVW

De bijdrage Zvw wordt over maximaal €57.232 inkomen ingehouden. Normaal neemt de werkgever of uitkeringsinstantie die voor zijn rekening, maar bij pensioen en een lijfrente betaal je die zelf.

Laat het totale jaarinkomen boven €57.232 komen.

Voorkom premie Zvw door het bedrag in 1 keer uit te keren.

F

STARTDATUM

De uitkering moet beginnen binnen 5 jaar na het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Heb je nooit lijfrentepremies afgetrokken, dan moet je eerder in actie komen.

Gebruik de lijfrente om in de eerste pensioenjaren meer te kunnen besteden.

Kom dit jaar in actie bij een lijfrente van vóór 2001 waarover je nooit belastingaftrek genoten hebt.

Checklist: heb je een oudregimepolis?

Een lijfrentepolis waarvoor je terugkerende premies hebt betaald en die je vóór 16 oktober 1990 hebt afgesloten, valt onder het oude belastingregime. Vaak gaat het om een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule waarvoor je jaarlijks premie hebt gestort. Door overgangsrecht bleven premiebetalingen tot en met 2000 onder het oude regime vallen. Met ingang van 2001 is het doek gevallen en kunnen er geen oudregimeaanspraken meer worden opgebouwd.

De polis is te herkennen aan de volgende omschrijving: ‘Er is een kapitaal verzekerd dat wordt aangewend/gebruikt voor de aankoop van een lijfrente.’ Soms aangevuld met: ‘in de zin van artikel 25-3 Wet IB 1964.’ Of aan de omschrijving: ‘Indien de verzekeraar een verzekerd kapitaal verschuldigd is geworden, zal dit niet worden uitbetaald doch worden aangewend als koopsom voor een of meer lijfrentes ter keuze van begunstigde(n), volgens de alsdan geldende tarieven voor nieuwe verzekeringen.’

Een koopsompolis waarbij je de eenmalige premie hebt gestort vóór 1 januari 1992, valt ook onder het oude regime. Deze polis is te herkennen aan de omschrijving: ‘Verzekerd is een rekengrootheid die in de vorm van een lijfrente in de zin van artikel 45-1-g-1e t/m 5e Wet IB 1964 zal worden uitgekeerd.’ Met polissen uit het oude regime kun je een aantal dingen doen. Je kunt het kapitaal in één keer laten uitkeren aan jezelf of je partner. De uitkering wordt dan progressief belast. Je kunt de polis verlengen door de einddatum van de polis op te schuiven. Hierbij blijft het oude regime van kracht. Je kunt de uitkeringen schenken aan (klein)kinderen. Je kunt een direct ingaande lijfrente kopen. Dit mag zowel een overbruggingslijfrente als een tijdelijke of levenslange lijfrente zijn. Je kunt kiezen voor een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.