Wat verandert er in 2021?

Ieder jaar verandert er wel iets. Wie de ontwikkelingen volgt, kan meestal nog maatregelen nemen voordat het nieuwe jaar aanbreekt. De veranderingen op een rij, plus eindejaarstips voor 2020.

TEKST: REINOUT VAN DER HEIJDEN


Inkomstenbelasting

Allereerst: de inkomstenbelasting. Voor het derde jaar op rij dalen de tarieven en gaan de heffingskortingen omhoog. Beide veranderingen zorgen voor een hoger netto-inkomen.

Eindejaarstips:

 • Het is gunstig om inkomen of de uitbetaling van vakantiedagen uit te stellen naar volgend jaar. Je bespaart dan 0,25% belasting. Houd wel rekening met de arbeidskorting, want die wordt met 6% verlaagd vanaf een jaarinkomen van €35.000. Het is ongunstig om door een verschuiving van inkomen net boven die grens uit te komen.
 • Vanaf een jaarinkomen van €98.604 daalt de arbeidskorting niet meer. Wie boven die grens uitkomt, is dus gunstig uit. In 2020 vakantiedagen laten uitbetalen, levert dan een belastingbesparing op. Bij een uitbetaling van €2500 (boven de grens van €98.604) is het voordeel €150.

Vermogensheffing

De vermogensheffing is de afgelopen jaren steeds gunstiger geworden voor belastingbetalers die een behoorlijke buffer hebben, maar niet echt rijk zijn. Ten opzichte van 2017 zal in 2021 de vrijstelling voor box 3-vermogen verdubbeld zijn naar €50.000. Voor toeslagen en gesubsidieerde rechtsbijstand worden de grenzen niet verhoogd, alleen geïndexeerd.

Eindejaarstips:

 • Heb je een laag inkomen? Houd de vermogensgrenzen dan in de gaten om toeslagen niet kwijt te raken. Dat geldt vooral voor de huur- en zorgtoeslag. Bij de huurtoeslag mag het vermogen op 1 januari 2021 niet hoger zijn dan €31.340 (voor partners het dubbele). Voor de zorgtoeslag ligt het maximum op €118.480 (voor partners €149.820).
 • Betaal de zorgpremie vooruit. Je vermogen daalt als je in 1 keer de zorgpremie voor 2021 vooruitbetaalt in december 2020. De zorgverzekeraar beloont dit bovendien vaak met 2% tot 3% korting op de jaarpremie.

Aftrekposten

De Belastingdienst houdt niet van aftrekposten, omdat die lastig te controleren zijn. Bovendien leveren ze voor de hoogste inkomens het meeste voordeel op en doorkruisen daarmee het progressieve belastingstelsel. De aftrek voor monumentenpanden is al afgeschaft en het extra voordeel voor hogere inkomens wordt steeds verder afgebouwd. Scholingskosten zijn in 2020 en 2021 nog aftrekbaar. Huiseigenaren met een behoorlijke hypotheekschuld profiteren volgend jaar van de verlaging van het eigenwoningforfait van 0,6% naar 0,5% en kunnen dus meer rente aftrekken.

Eindejaarstips:

 • Bereik je in 2021 de AOW-leeftijd, dan kun je een aftrekpost beter nog in 2020 benutten. Het belastingtarief daalt vaak flink als je de AOW-leeftijd bereikt, dus je aftrek ook. Dat is in elk geval zo als het jaarinkomen lager dan €35.000 wordt.
 • Wie meer dan €68.507 inkomen heeft, kan zijn aftrekposten beter in 2020 opvoeren dan in 2021. Dat scheelt 3% over het aftrekbare bedrag. Het is dus gunstiger om in 2020 je hypotheek over te sluiten of partneralimentatie af te kopen dan een jaar te wachten. Specifieke zorgkosten moeten boven de aftrekdrempel komen. Bij een (gezamenlijk) drempelinkomen van €75.000 ligt de drempel op €2736 voor alleenstaanden en €2872 voor partners.
 • Het aftrektarief voor pensioen blijft de komende jaren 49,5% voor de hoogste inkomens.

Overige fiscale maatregelen

Volgend jaar wordt de overdrachtsbelasting afgeschaft voor starters op de huizenmarkt die maximaal 34 jaar zijn. Anderen blijven 2% overdrachtsbelasting betalen bij de aankoop van een eigen woning. Beleggers, zakelijke kopers en kopers van een recreatiewoning betalen vanaf 2021 een tarief van 8%. Ook ouders die een woning kopen voor hun kind gaan 8% betalen.

Eindejaarstips:

 • Wil je een woning kopen en ga je die niet gebruiken als eigen woning in box 1? Dan kun je de aankoop en overdracht beter doen in 2020 dan in 2021.
 • Starters die niet ouder zijn dan 34 jaar, kunnen de aankoop van een eigen woning beter uitstellen tot volgend jaar.
 • Overweeg je een stuk bouwgrond, parkeerplaats of garage te kopen, dan kun je dat beter doen in 2020 dan in 2021.
 • Krijg je kinderopvangtoeslag? Dan moet je in 2020 de App Kinderopvangtoeslag downloaden. Dat voorkomt naheffingen in 2021.

Andere wijzigingen

Vanaf 2021 wordt het makkelijker om eerder te stoppen met werken. Werknemers die uit dienst gaan, kunnen belastingvrij een herscholingsbudget meekrijgen van de werkgever. Huurders met een laag inkomen die veel huur betalen (‘dure scheefwoners’), hebben recht op huurverlaging. Vanaf 1 januari 2021 komt er een vliegtaks. Die kun je niet ontlopen door alvast een vlucht te boeken voor volgend jaar.

Eindejaarstips:

 • Wie nog levenslooptegoed heeft, kan belasting besparen als hij een deel daarvan al in 2020 laat uitkeren. Eerder laten uitkeren is vooral gunstig als een deel van het tegoed daardoor niet tegen 49,5%, (in 2021) maar tegen 37,35% wordt belast (in 2020).
 • Sommige pensioenfondsen, waaronder Zorg en Welzijn, kennen voorwaardelijk pensioen toe. Dat kan in bepaalde situaties komen te vervallen. Door eerder stoppen met werken uit te stellen tot 2021, kun je voorkomen dat voorwaardelijke pensioen vervalt. In 2021 wordt voorwaardelijk pensioen namelijk omgezet in onvoorwaardelijk pensioen, behalve voor deelnemers van ABP (pas in 2023). Zie ook nummer 5 van de papieren Geldgids (5/2020, pag. 31).