Vragen per thema

Auteur Marjan Langbroek van onze Belastinggids kent goed de problemen waar Geldgids-lezers tegenaan lopen bij het invullen van de aangifte over 2019. Een selectie van relevante vragen die zij onlangs heeft beantwoord.

TEKST REINOUT VAN DER HEIJDEN, MARJAN LANGBROEK, WILMA NIJDAM

Extra inkomsten

Als freelancejournalist heb ik inkomsten uit overige werkzaamheden. In 2019 heb ik een laptop gekocht. Mag ik de aanschafkosten als aftrekbare kosten opvoeren?

Thuis maak ik geluidsopnamen voor bandjes. Hoe geef ik de vergoeding voor deze hobby op? Ik heb ook kosten voor apparatuur die ik een aantal jaren geleden heb aangeschaft.

Vanwege ontslag heb ik in 2019 een transitievergoeding ontvangen. Hoe moet ik die opgeven bij de aangifte? En waar moet ik nog meer op letten?

Schuld eigen woning

Ik heb in september 2017 een opknaphuis gekocht en een annuïteitenhypotheek daarvoor afgesloten. Ik knap het zelf op en hoop na de grote vakantie (2020) erin te kunnen wonen. Tot welk jaar kan ik de rente aftrekken zonder dat ik het eigenwoningforfait aangeef ? Ik woon er namelijk nog niet.

Mijn vriend en ik zijn in 2019 uit elkaar gegaan. Wij hadden samen een eigen woning en een hypotheek. De woning is in november 2019 verkocht. Mogen wij allebei de helft van de betaalde rente en van het eigenwoningforfait opgeven?

Ik weet niet wat ik moet invullen bij de vraag 'Heeft u of uw fiscale partner deze lening afgesloten na 28 oktober 2012?'. Ik heb in 2017 mijn hypotheek omgezet in nieuwe hypotheekdelen bij een andere bank. Een deel van de hypotheek is nog steeds aflossingsvrij. Moet ik dan ‘ja’ of 'nee' invullen?

Bank- en spaarrekening

Vanwege de aankoop van een huis heb ik in december 2019 uit eigen middelen een waarborgsom gestort bij de notaris. Per 1 februari 2020 is het huis mijn eigendom. Hoe moet ik de waarborgsom in de aangifte over 2019 opnemen?

Wij hebben in januari 2019 een voorlopige aanslag ontvangen en direct betaald. De dagtekening van de aanslag was 31 december 2018. Mag ik het betaalde bedrag in mindering brengen op mijn box 3-vermogen per 1 januari 2019?

Mijn vrouw is in december 2018 overleden en via een testament heb ik haar nalatenschap gekregen. Een deel daarvan is een schuld aan mijn twee dochters. Hoe kan ik die in 2019 en de jaren daarna opvoeren?

Zorgkosten

Ik heb aan beide ogen een staaroperatie ondergaan. Deze kostte mij per oog €800. Mag ik de kosten opvoeren onder 'geneeskundige hulp'?

De zorgverzekeraar vergoedt bepaalde medicijnen maar gedeeltelijk. Mag ik mijn eigen bijdrage als 'specifieke zorgkosten' aftrekken?

Moet je zorgkosten opvoeren op de datum van de nota of op de betaaldatum? De nota was van december 2019 en de betaling vond plaats in januari 2020.

Giften

Ik doe voor drie ANBI's vrijwilligerswerk. Van twee van hen wil ik geen vergoeding ontvangen. Die trek ik dan af als gift. De twee organisaties zijn bereid een verklaring af te geven dat zij wel een vergoeding kunnen betalen. Geldt de maximale aftrek van €1700 per organisatie?

Zijn giften aan een ziekenhuis in Uganda aftrekbaar als ik die voor vijf jaar vastleg? Ik kon geen ANBI-nummer van het ziekenhuis vinden.

Mijn giften komen bij elkaar opgeteld boven de 10% van mijn inkomen uit. Mag ik het bedrag boven die 10% aftrekken? Het gaat om giften aan culturele instellingen.

Verdelen inkomsten, aftrekposten en vermogen

Vanwege een tip in de Belastinggids heb ik in de aangifte van vorig jaar zo met aftrekposten geschoven dat mijn vrouw een voorlopige aanslag van €45 kreeg Tot mijn verbazing vervalt dit bedrag niet, maar moet ik het overmaken aan de fiscus. Hoe kan dat?

Mijn vrouw en ik hebben over de belastingjaren 2017 en 2018 een ongunstige verdeling van vermogen toegepast. Voor beide jaren hebben wij een definitieve aanslag ontvangen. Kunnen wij die nog ongedaan maken?

Sinds juni 2019 woon ik met mijn partner in een gezamenlijke koopwoning en zijn wij fiscale partners. Ik heb een modaal inkomen en mijn vriendin heeft een zeer laag inkomen. Hoe kunnen wij de kosten voor de aankoop van het huis optimaal verdelen?

Meer vragen en antwoorden staan op de Geldgidsportal. Abonnees van de Geldgids kunnen zelf onder vermelding van hun abonneenummer gratis een vraag stellen.