Invultips van de expert

Hoe geef je het saldo van een gezamenlijke rekening op? En hoe herstel je een fout als je nu ontdekt dat je eerder een aftrekpost had kunnen opvoeren? Belastingexpert Marjan Langbroek geeft 10 handige tips.

TEKST REINOUT VAN DER HEIJDEN, MARJAN LANGBROEK, WILMA NIJDAM

Claim de alleenstaande- ouderenkorting

Fiscaal partners mogen allebei de alleenstaande-ouderenkorting van €429 (2019) claimen als zij recht hebben op een alleenstaande-AOW. Dat is het geval als een van de twee in een verpleeghuis woont. De partners leven dan ‘duurzaam gescheiden’. Ook als de opgenomen partner een deel van 2019 thuis heeft gewoond, is de korting €429. Voor het recht op alleenstaande-AOW maakt het niet uit op welk adres de opgenomen partner staat ingeschreven. Ook maakt het niet uit of beide partners werkelijk een alleenstaande-AOW krijgen of niet. Het gaat erom dat ze er recht op hebben. In het aangifteprogramma staat de vraag of je recht hebt op een AOW-uitkering voor een alleenstaande. Door die vraag bij beide partners met ‘ja’ te beantwoorden, krijg je de alleenstaande-ouderenkorting.

De Geldgids heeft meldingen van lezers gekregen dat de fiscus de belastingkorting dan afwijst. Maar degenen die bezwaar maakten, kregen de alleenstaande-ouderenkorting alsnog.

Verdelen voor ouderenkorting

Een AOW’er heeft recht op de ouderenkorting van maximaal €1596 (2019). Die wordt helaas niet uitbetaald of verrekend als je te weinig belasting betaalt. Stellen waarbij een van de twee weinig inkomen heeft, hebben daar last van. Maar door inkomen of aftrekposten slim te verdelen, kunnen ze allebei toch de ouderenkorting krijgen.

De truc is meer inkomen toe te rekenen aan de minstverdienende partner. Het meest voor de hand liggend is een deel van het belastbare vermogen in box 3 bij die persoon op te geven. Dan gaat die persoon meer belasting betalen. De ouderenkorting kun je dan verrekenen.

Je kunt ook een aftrekpost opvoeren bij degene die het meest verdient. Door de verhoudingen tussen de partners telkens in het verdeelscherm te veranderen, vind je op een gegeven moment de gunstigste verdeling.

De ouderenkorting krijg je voor het hele jaar. Bij de algemene heffingskorting vindt een tijdsevenredige verrekening plaats. Deze belastingkorting wordt in het eerste AOW-jaar vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de maand waarin de AOW-leeftijd is bereikt.

Profiteer van een beleggingspand

Wie een woning koopt om te verhuren aan zijn kind of iemand anders, kan vermogensbelasting besparen. De woningwaarde in verhuurde staat is namelijk een stuk lager dankzij de leegwaarderatio. Bij een onzakelijke huur (bijvoorbeeld bij verhuren aan een eigen kind) gaat de waarde met 38% omlaag. In het eerste jaar dat je begint met verhuren, kun je de waarde nog niet verlagen. Stel, je hebt in augustus 2018 een beleggingsobject zonder hypotheek gekocht. Sinds februari 2019 verhuur je het appartement. Je moet het dan per 1 januari 2019 in box 3 aangeven.

Bij de aangifte over 2019 vul je de WOZ-waarde van peildatum 1 januari 2018 in. Er is nog geen correctie mogelijk voor verhuur (leegwaarderatio), omdat het appartement op 1 januari 2019 niet nog verhuurd was. Was het op 1 januari 2019 wel verhuurd, dan is correctie mogelijk. De aankoopkosten zijn niet aftrekbaar.

Minder vermogen door erfbelasting

Stel, een tante is overleden in 2018 en je stond als erfgenaam in haar testament. Als je in 2019 erfbelasting over de erfenis hebt betaald, mag je dat bedrag opnemen als schuld in box 3 op peildatum 1 januari 2019. Het vermogen wordt dan met dat bedrag verlaagd na aftrek van de schuldendrempel van €3100 (fiscale partners €6200).

Gezamenlijke rekening opgeven

Het komt regelmatig voor dat een kind en een ouder een gezamenlijke betaal- of spaarrekening hebben. Het gaat dan om een en-of-rekening. De ouder en het kind ontvangen in dat geval beiden een bericht van de Belastingdienst dat zij aangifte moeten doen. Maar wie geeft dan het bedrag van de gezamenlijke rekening op? Het kind en de ouder moeten nagaan welk bedrag van wie is. Ieder geeft zijn deel van het saldo op bij zijn aangifte. De rekening is eigendom in de verhouding waarin de bedragen door ieder zijn gestort.

Stel, op peildatum 1 januari 2019 is het gezamenlijke saldo €63.000. Heeft het kind nooit iets gestort, dan geeft de ouder het hele bedrag op. Het kind vult €0 in. De Belastingdienst zal overigens waarschijnlijk niet moeilijk doen over de verdeling, zolang het hele saldo maar wordt aangegeven.

Corrigeer de familielening

Wie geld leent van een familielid voor de verbouwing of aankoop van een eigen woning, kan de betaalde rente aftrekken. Je moet wel iedere keer genoeg aflossen om de rente te mogen aftrekken. Heb je over 2019 niet genoeg afgelost, dan kun je dat nog goedmaken in 2020.

Op de website van de Belastingdienst kun je uitrekenen hoeveel je eind vorig jaar had moeten aflossen. Heb je te weinig betaald en haal je dat in 2020 in, dan blijft de renteaftrek behouden. De afgesproken rente over 2019 mag je dan aftrekken.

Let er voortaan wel goed op dat je de rente elk jaar betaalt. Anders wordt de onbetaalde rente op een gegeven moment gezien als een schenking. De rente hoef je niet maandelijks te betalen. Eén keer per jaar betalen is bijvoorbeeld toegestaan. Ook mag je ervoor kiezen de rente maximaal zes maanden vooruit te betalen. Vooruitbetaalde rente voor 2021 mag je dus in 2020 aftrekken.

Bereken autokosten voor zorgvervoer

De vervoerskosten die je maakt om bijvoorbeeld een arts te bezoeken, zijn aftrekbaar als ‘specifieke zorgkosten’. Je mag de werkelijke autokosten opvoeren, maar dat is wel een hele klus. Wie geen zin heeft om van alles uit te rekenen, mag uitgaan van een vast bedrag per kilometer. De ANWB stelt op zijn website met verwijzing naar het Nibud dat je bij de kosten van zorgvervoer mag uitgaan van €0,38 per kilometer.

Je kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van de rekenhulp van de ANWB. Deze tool rekent een bedrag op basis van je autogegevens uit. Gegevens die afkomstig zijn van een betrouwbare organisatie als de ANWB kun je gerust opvoeren in de aangifte. Vervolgens zie je vanzelf hoe de inspecteur daarop reageert.

Corrigeer een oude aangifte

Heb je ontdekt dat je een aftrekpost in een oudere aangifte per ongeluk niet hebt opgevoerd? Of dat je vergeten bent de alleenstaande-ouderenkorting te claimen? Maak dan niet een fout door de aftrekpost of belastingkorting dan maar bij de aangifte over 2019 op te voeren. De juiste manier is de oude aangifte opnieuw in te dienen. Stel, je ontdekt dat je in 2017 de kosten van een hoortoestel had kunnen aftrekken. Log dan in op de site van de Belastingdienst met je Digid. Ga vervolgens naar de aangifte 2017 en klik op ‘aangifte wijzigen’. In de oude aangifte voer je dan alsnog de aftrekpost op. Vervolgens dien je de aangifte opnieuw in. Als het goed is, krijg je vanzelf een nieuwe aanslag over 2017 met daarin een vermindering van de belasting.

Corrigeer de voorlopige aanslag

De Belastingdienst legt op basis van de definitieve aanslag over 2018 een voorlopige aanslag voor 2020 op. Bezwaar maken tegen deze aanslag is niet mogelijk. Maar je kunt wel een verzoek indienen voor vermindering van de voorlopige aanslag. Dat wordt zonder meer ingewilligd.

Het verzoek indienen kan door in te loggen met je Digid op de site van de Belastingdienst.

Trek de kosten voor de eigen woning af

Heb je in 2019 je hypotheek overgesloten en daarbij boeterente en administratiekosten betaald? Dan mag je beide kosten optellen bij de betaalde hypotheekrente. Ook aftrekbaar zijn de kosten voor het doorhalen van de hypotheekinschrijving bij het Kadaster en de notariskosten (inclusief btw) na het aflossen van een hypotheek.

Heb je in 2019 geld van familie of vrienden geleend voor de verbouwing van je eigen woning? Dan mag je de betaalde rente aftrekken. Je moet dan wel in 2019 zijn begonnen met aflossen, maar dat kun je eventueel in 2020 inhalen (zie tip 6).